Netwerk

AVOLINK (tot einde 2013: "Belgavoka") is een samenwerkingsverband van advocaten in ieder gerechtelijk arrondissement in BELGIË en in het GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG, samengesteld uit diverse kantoren, waarvan de leden op continue wijze op de hoogte worden gehouden van de actuele wetswijzigingen en evoluties in de diverse rechtsmateries en dit door permanente vorming, organisatie van studiedagen, intern consult en het intranetluik van de website.

 

AVOLINK heeft correspondenten in gans EUROPA.