Materies

Burgerlijk recht

 • Verkeersrecht - lichamelijke letsels - schade en schadeloosstelling
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Burenhinder

Familierecht

 • Echtscheidingen
 • Ouderlijk gezag, omgangsrecht, alimentatie
 • Afstamming, adoptie
 • Erfrecht
 • Jeugdrecht
 • Bemiddeling in familierecht

Administratief en bouwrecht

 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Bouwproblematiek
 • Aannemingsrecht

Contractenrecht

 • Koop, huur en handelshuur
 • Incasso facturen


 

Sociaal recht

 • Arbeidsrecht - ontslagrecht
 • Sociale Zekerheidsrecht

Strafrecht

 • Verkeer
 • Verdovende middelen
 • Bouwmisdrijven
 • Zedenmisdrijven
 • ...