Bemiddeling

Het advocatenkantoor DRIESSEN kiest waar mogelijk bewust voor bemiddeling. Mr. Michèle DRIESSEN is naast advocaat, tevens bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en een door de FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE erkend bemiddelaar in familiezaken. 

 

Bemiddeling beoogt de partijen samen te brengen en te betrekken in het zoeken naar een oplossing, waardoor doorgaans de betwisting sneller kan worden afgehandeld dan via een vaak al te lange procedurestrijd.

 

Om hiertoe te komen, zal de bemiddelaar zich ten dienste stellen van de partijen, teneinde de toestand te analyseren, de communicatie tussen partijen te structureren en te bevorderen, met het oog op het bekomen van een win-win-situatie voor alle partijen.

Het voordeel van bemiddeling is eveneens, dat in iedere stand van het geschil kan worden beroep gedaan op een bemiddelaar, ongeacht of men zich bevindt in de aanvangsfase, dan wel of het geschil reeds het voorwerp uitmaakt van een procedure.

 

Bemiddeling vereist de gemeenschappelijke wil van de partijen om samen naar een oplossing te zoeken. De in het kader van de bemiddeling besproken gegeven en/of overlegde stukken, blijven strikt confidentieel en mogen niet in rechte worden aangewend.